Privacy en Cookie Policy

Laatst bijgewerkt februari 2019

TCS International B.V., gevestigd aan Brugstraat 16, 5712 AZ Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tcclinics.nl Brugstraat 16, 5712 AZ Someren +31850240270

Pim Rutten is de Functionaris Gegevensbescherming van TCS International B.V. Hij is te bereiken via pim@tcsinternational.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TCS International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoons- en contactgegevens die u met ons deelt wanneer u een intakeformulier invult en registreert voor een behandeling, wanneer u een aanvraag maakt voor additionele informatie, u zich abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons Platform en die is opgenomen in uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Tijdens het maken van een boeking of het indienen van beoordelingen, kunt u ons vrijwillig gevoelige persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de behandeling/dienst/product die u aanvraagt of overweegt (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid).
  • Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.
  • Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van onze website, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op onze website, inclusief de TC Clinics salons en behandeling waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw persoonlijke account. Raadpleeg het cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tcsinternational.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TCS International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om een boeking bij een TC Clincs salon te maken
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • TCS International B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en kan het aanbod van producten en diensten afstemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

TCS International B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TCS International B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. Wanneer u akkoord bent gegaan, zal de informatie die u verstrekt voor een periode van maximaal drie jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

TCS International B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TCS International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met een TC Clinics salon waarvoor u een boeking heeft gemaakt. Hiervoor versturen wij uw reserveringsinformatie naar de desbetreffende TC Clinics salon.

Externe dienstverleners: Wij maken gebruik van externe dienstverleners om uw persoonlijke informatie te verwerken voor doeleinden die hierboven zijn beschreven. Wij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van service en technologie providers om de reserveringsinformatie namens ons te versturen naar u. Ook kunnen we externe partijen de opdracht opgeven om contact met u op te nemen. Als het nodig is voor een bepaalde reservering kunnen we ook samenwerken met externe betalingsproviders om de betaling of betalingsgarantie te faciliteren. Als laatste kunnen we externe partijen inschakelen voor analytische doeleinden. Deze externe partijen zijn gebonden aan geheimhoudingsverklaringen en zullen uw informatie niet gebruiken voor zaken die anders zijn dan hierboven beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TCS International B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TCS International B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TCS International B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tcsinternational.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TCS International B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TCS International B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tcsinternational.nl